Sivas Merkeze 65 km uzaklıkta bulunan Asarcık Köyümüzde  2019 TUİK verilerine  göre 223 kişi yaşamaktadır.

Yaklaşık  500 yıl  müddetle Tozanlı/İpsile'ye  bağlı  olan Asarcık,  1969 yılında  Sivas İli  Hafik İlçesine bağlanmıştır. 1989 yılında Asarcık ve Gülpınar olarak ikiye ayrılan köyümüz, 2000 yılında Sivas Merkeze bağlanmıştır.

Tapu Tahrir Defterlerinde  köyün adı Hisarcık olarak geçmektedir. Küçük hisar anlamına gelen Hisarcık kelimesi zamanla Asarcık'a dönüşmüştür. Köyün ismi belgelerde  ilk kez 1831 tarihinde Asarcık şeklinde  geçmekte, Hisarcık ise 1520,  1554 ve  1574 tarihlerinde Adamlı ve Öykürü Mezralarından bahsedilmektedir. Tarih boyunca Tozanlı Bölgesinin en kalabahk merkezi İpsile idi. İpsile'den sonra İkinci kalabalık merkez Asarcık'tır. 
Asarcık 1883, 1884, 1885 tarihlerinde nahiye olarak geçmektedir.